Geotextielen Woven en NonWoven

Gewichten 100-2000 gr/m2

Openingsgrootte 50-500µm

Waterdoorlatendheid 10-500 l/m².s

Duurzaamheid 25,50 en 100 jaar