Betonmatrassen
 
Toepassing:
Bodemafdichting kanalen
Bescherming leidingen
Bodembescherming bij uitstroomvoorzieningen
Bodembescherming tegen schroefstraling