Toepassingen in de wegenbouw zijn:

 

Geocellen of geogrids als funderingswapening

Asfaltwapening ter voorkoming van reflectie scheuren

Geotextielen als scheiding of drukverdeling

Drainagematten voor de waterafvoer

Rootbarrier® ter voorkoming van worteldoorgroei